Tag Archives: Народна приказка

Съществува ли Бог

Веднъж рано сутринта, когато Буда излязъл на утринната си разходка, един човек го попитал: – Съществува ли Бог? Буда погледал в очите на човека за секунда и казал: – Не, Бог не съществува изобщо, никога не го е имало и никога няма да го има. Изхвърли всички тези простотии от главата си. Човекът бил шокиран. Буда бил в компанията на …

Read More »

Ти твърде много се оглеждаше

Дошъл Веднъж при великия суфи Баязид Бистами един човек и казал: "Заради твоето учение целият ми живот е разрушен. Преди двадесет години дойдох при теб и ти ми каза, че ако не молиш – богатствата сами ще дойдат при теб; ако не търсиш – всичко ще ти бъде дадено; ако не възжелаеш – ще дойде най-прекрасната жена. Пропилени са цели …

Read More »

Упрек към владетеля

Веднъж Настрадин Ходжа се скарал с един човек и го завели при владетеля. Оказало се, че няколко дни по-рано били водили Настрадин при него по някакво друго дело. Владетелят, като видял Настрадин, казал: – Как не те е срам, Ходжа! Вече за втори път идваш тук – Че какво от тоВа? – попитал Настрадин. – Как какво? Нима не знаеш, …

Read More »

Всичко зависи от времето

Непознат влязъл в магазина на Настрадин Ходжа за стока. На стената имало надпис: "Този магазин ще бъде затворен на двадесет и осми август заради времето." Тъй като било само петнадесети август, човекът попитал Ходжа как може да знае какво ще бъде времето след толкова дни. – Е – казал Настрадин, – ако вали слаб дъжд, ще отида за риба. Ако …

Read More »

Замяна

Попитали един суфистки шейх защо не е приел да ръководи група ученици, желаещи да се прехвърлят при него от предишния си наставник. Той казал: -Тази ситуация прилича на ситуацията на живота на растението или на друго растящо същество. Да си вка¬раш в главата нещо, принадлежащо на процеса на  умиране, означава да вземеш участие в този процес. Отделните части могат да …

Read More »

Момчето на сирената

Имало едно време един рибар. Той станал на петдесет години, но все още нямал деца. По цял ден ловял риба и капвал от умора. „Ех — мислел си рибарят, — да имах и аз едно детенце, та поне малко да ми помага“. Един ден, като ловял риба, от преумора му се завило свят и той се строполил в лодката си. …

Read More »

Бърз като жабок

Един жабок-измамник от Северозападния бряг шумно се хвалел на неколцина свои приятели жабоци за голямата си бързина. — И елен да има смелост да се мери с мен, ще остане много назад — заявил той. Силен смях се дочул от края на поляната, близо до мястото, където се намирали жабоците. Обърнали се и видели голям елен-самец. — Защо се смееш, …

Read More »

Остроносият

В едно цимшианско село по-възрастните жители били обхванати от радостното вълнение на големите зимни тържества. Не им оставало нито време, нито мисли за други неща. Извън селото група деца, които все още не били на възраст да взимат участие в тържествата, играели на възрастни. Направили си своя зимна церемония. Построили си къща от клони и през целия ден пели. викали и …

Read More »

Конче-вихрогонче

Имало едно време един дядо, той имал трима сина. По-големите се занимавали със стопанството, били сръчни и гиздави, а най-малкият, Иван глупакът, бил ни туй, ни онуй, обичал да събира гъби в гората, а в къщи все на печката дремел. Дошло му време на дядото да умира, събрал той синовете си и им заръчал: – Като умра, три нощи подред …

Read More »

Птицата Гури-Пери

Имало едно време един цар. Той имал трима синове. На старини царят ослепял. Колкото и да се мъчили лекарите да му възвърнат зрението, всичко било напразно. Тогава царят извикал най-големия си син и му рекъл: — Замини и ми донеси лек против слепота. — Закъде да замина, татко? — Трябва да заминеш за онази страна, където никога не е стъпвало …

Read More »