Home » ПРИКАЗКИ (page 10)

ПРИКАЗКИ

Богатият бедняк

Живял някога един благороден човек, който се сдобил Много рядко скъпоценно ковчеже от ароматно сандалово дьрво и със златен обков. Този благороден човек публично обявил: Ще дам тази скъпоценност на най-бедния човек на света. Много бедняци идвали при него за ковчежето, но той неизменно отговарял: -Ти не си най-бедният човек на света. Всички били удивени: – Ти настина ли се …

Read More »

Даже 1000 години са безполезни

Цар Яяти умирал. Той бил вече на сто години. Дошла Смъртта и Яяти казал: "Може би ще вземеш един от синовете ми? Аз още не съм поживял истински, бях зает с държавни дела и забравих, че ще трябва да напусна това тяло. Бъди състрадателна!" Смъртта казала "Добре, попитай децата си." Яяти имал сто деца. Той попитал, но големите вече били …

Read More »

Два бръмбара

Два бръмбара полетели далече-далече, през поля и планини, и когато настъпила вечерта, започнали да търсят място да нощуват. – Ето, до ручея расте папрат. Ще го питам мога ли да пренощувам там – казал единият. Папратта се съгласила да пусне бръмбара за през нощта. – Когато се стъмни, ти ще ми разкажеш за твоето пътешествие, аз с удоволствие слушам истории …

Read More »

Граматик

Докато прехвърлял един учен педант през бурна река, рибарят казал нещо, което се сторило на онзи граматически неправилно.– Нима ти никога не си учил граматика? – попитал ученият. -Не.– Значи си изгубил половината си живот.След известно време се надигнал вятър и рибарят се обърнал към своя пътник:-Учил ли си се някога да плуваш?– Не, а защо? – отговорил онзи.– Значи …

Read More »

Как ги различават

Веднъж на едно събрание станало дума за Аравия. Един от присъстващите там казал:– Странно място е тази Аравия! Там е такава жега, че всички ходят голи.Настрадин Ходжа седял настрана, заслушал се в разговора и попитал с удивление:-Добре, но ако там ходят без всякакви дрехи, тогава как различават мъжете от жените?

Read More »

Кого да оплаквам

Живял някога един земеделец, който се придържал към философията за единство. Той вече бил постигнал някаква реализация, т.е. непосредствено усещане на висшите идеи. Но живеел, подобно на всички други земеделци, със семейството си, имал и дете. И той, и жена му необикновено силно обичали сина си, защото бил единственото им дете. Земеделецът бил високо духовно развит човек, уважаван и обичан …

Read More »

Къде се е дянал конят

Един принц купил чистокръвен кон и за да го запази от крадци, го сложил в конюшня, изградена от тухли, охранявана от въоръжен пазач. Една нощ принцът не можел да заспи и решил да се разходи. Като минал покрай конюшнята забелязал, че пазачът изглежда някак си развълнуван от нещо.– Ей! – извикал го принцът. – Какво става с теб?– Тревожи ме …

Read More »

Малкото парче връвчица

Веднъж един търговец си купил за вкъщи скъп полилей. Кристален, украсен със скъпоценни камъни, той струвал цяло състояние. Търговецът окачил полилея в хола, а края на връвчицата закачил за кука на чардака. Веднъж в дома на търговеца дошло бедно момче и помолило за стари дрехи. Пратили го на чардака, където се пазели ненужните вещи и му казали да избира, каквото му …

Read More »

Мъглата на раздразнението

Ученик се обърнал към учителя с раздразнение с думите: "Много четох за учението и въпреки това не знам откъде да започна да го прилагам?" Учителят отговорил: "Очевидно ти е необходимо преди всичко да се освободиш от раздразнението. Тази мъгла ти пречи да видиш пътя."

Read More »

Не в същия ритъм

Веднъж един учител бил в голям град и като се върнал, казал: "О, аз съм преизпълнен с радост, аз съм преизпълнен с радост! Това беше толкова забележително Възвишено, в присъствието на Възлюбения!" Тогава неговият ученик си помислил: "Там са били възлюбеният и възторгът; колко хубаво! Трябва да отида и да видя ще успея ли да ги намеря." Той пресякъл града, …

Read More »