ПРИКАЗКИ

Попът конекрадец

    Това е румънска народна приказка, преразказана от Николай П. Тодоров Преди години накрай село живеела една старица със сина си. Живеели те бедно-пребедно. И ето че от много работа и малко ядене майката скръстила ръце и умряла. Нажаленият момък намерил няколко прогнили дъски, измайсторил един ковчег и отишъл при попа да го моли да опее покойницата. – Харно, …

Read More »

Какво бях, Какво станах, Какво ще стана

  Тази приказка ни разказа Славка Янакиева, когато беше на 19 години. Тя е научила приказката от баба си Фиданка от град Стражица. Имало едно време едно царство и един падишах. Той бил много богат, славата му се носела надлъж и нашир. Всичко си имал – слава, почест, имане. Единственото нещо, което помрачавало неговия щастлив живот било, че родната му …

Read More »

Правдата и неправдата

  Тази приказка ни разказа Славчо Гуров, кошничар, на 64 години от гр. Шумен. Имало едно време двама братя роми, които спорели за съществуването на правдата и неправдата. Големият брат обичал правдата, а малкият неправдата. Единият казвал, че я има, а другият – че я няма. Почти стигнали до бой, но големият, нали бил разумен и праведен, казал: – Чакай, …

Read More »

Както ти свириш, така и на теб ще ти свирят

Сар ту забаса, киде къ забин туки – Сестриче и братче Тази приказка написа Вероника Петрова, на 15 години от село Раданово. Вероника също посещаваше часовете по СИП “Ромски фолклор”. В следващото помагало тук може да бъде и вашето име. Разкажете ни своите приказки. Живял някога ромски табор в една долина, разположена между три села. Ромите живеели задружно, помагали си …

Read More »

От всеки труд има полза

Секонъ бутетар иси файда – От всеки труд има полза Прахалея и Барвале Ромска приказка, авторизирана от Йосиф Нунев Имало навремето двама братя – ромите ги знаели като Прахалея и Барвалея. Прахалея бил по-малкият брат и всички го знаели като много беден, но човечен ром. Ала по-големият все се големеел и макар да бил чорбаджия, всички странели от него заради …

Read More »

Приказка за дърваря

Живял някога един стар човек. Всеки ден той ходел в гората да сече дърва, носел ги на гръб и ги продавал. Така издържал челядта си. Веднъж дърваря взел въжето си и тръгнал за гората. Стигнал до стария кладенец, отбил се да си отдъхне, седнал и въздъхнал: – Ох! Но щом изрекъл тая дума, от кладенеца изскочил старец с бяла брада …

Read More »

Момчето и великанът Ох

ВЪЛШЕБНИ И ЛЕГЕНДАРНИ ПРИКАЗКИ Момчето и великанът Ох Тази приказка ни разказа Юсеин Яшаров (Кирчето), хорохане-рома, на 67 години от с. Кардам, Поповско. Живял едно време един беден човек. Толкова бил беден, че не можел да си изкара хляба. Имал един син. И като отраснал синът му, решил да го даде при някой богат човек за чирак. Тръгнали двамата. Вървели, …

Read More »

Наказаната лисана

  Това е румънска народна приказка, преразказана от Николай П.Тодоров, преработена от Теодора Крумова. Намерила си веднъж враната сиренце. Стиснала го здраво в човката си и се настанила върху едно дърво. Тъкмо се готвела да го похапне, когато под дървото се настанила лукавата Лиса. Видяла тя сиренцето и решила с хитрост да го отмъкне. Започнала да омайва враната: – Чувам, …

Read More »

Как старецът се спасил от мечката и вълка

  Тази приказка ни разказа Юсеин Яшаров (Кирчето), хорохане-рома, на 67 години от с. Кардам, Поповско. Имало едно време един дядо и една баба. Един ден дядото казал: – Бабо, аз ще отида на лов днес. Дядото имал една стара пушка. Взел я и отишъл той в гората. Спрял се до една чешма и не щещ ли, изскочили пред него …

Read More »

ПРИКАЗКИ НА РОМИТЕ

  Боговете се създават, когато някой повярва в тях и стават все по-големи, колкото повече хора вярват в тях. Така е и с приказките. Те отварят световете си, когато достигнат до хората. А за да стане това те трябва да бъдат записани, защото устната памет умира. В света на компютрите и електронните игри приказките се скитат бездомни в съзнанието на …

Read More »