Listen to this article

ПРИКАЗКИ

Кошницата с яйца

  Това е българска народна приказка, преразказана от Ангел Каралийчев. Същата приказка ни разказа и Симанка Атанасова от ромите-музиканти от с. Ивански, Шуменско. Един младеж мечтаел да стане богат, да си намери хубава жена, да си купи бял кон, да отиде при нея, да я качи на коня… Мечтаел си той, но нямал пари – нали бедните все мечтаят да …

Прочетете повече »

Намерили му колая

  Ромска приказка авторизирана от Йосиф Нунев Имало едно време едно много бедно ромски семейство. Задал се празник, а ромите нямали с какво да го посрещнат. Седнали и се замислили що да правят. – Сетих се – извикал радостно мъжът. – Вечерта преди празника аз ще заудрям силно по масата, а ти ще завикаш колкото ти глас държи. Съседите ни …

Прочетете повече »

Приказка за лудия и умния брат

  Тази приказка ни разказа Мита Гагова, от групата на музикантите от гр. Златарица, Търновско, на 81 години Имало едно време двама братя, един умен и един луд. Качили се в гората. Срещнали двама търговци, които носели с магарета тамян и жълтици. Лудият брат ги набил, взел тамяна, жълтиците и магаретата и двамата продължили по пътя си. Дошла вечерта, станало …

Прочетете повече »

Попът конекрадец

    Това е румънска народна приказка, преразказана от Николай П. Тодоров Преди години накрай село живеела една старица със сина си. Живеели те бедно-пребедно. И ето че от много работа и малко ядене майката скръстила ръце и умряла. Нажаленият момък намерил няколко прогнили дъски, измайсторил един ковчег и отишъл при попа да го моли да опее покойницата. – Харно, …

Прочетете повече »

Какво бях, Какво станах, Какво ще стана

  Тази приказка ни разказа Славка Янакиева, когато беше на 19 години. Тя е научила приказката от баба си Фиданка от град Стражица. Имало едно време едно царство и един падишах. Той бил много богат, славата му се носела надлъж и нашир. Всичко си имал – слава, почест, имане. Единственото нещо, което помрачавало неговия щастлив живот било, че родната му …

Прочетете повече »

Правдата и неправдата

  Тази приказка ни разказа Славчо Гуров, кошничар, на 64 години от гр. Шумен. Имало едно време двама братя роми, които спорели за съществуването на правдата и неправдата. Големият брат обичал правдата, а малкият неправдата. Единият казвал, че я има, а другият – че я няма. Почти стигнали до бой, но големият, нали бил разумен и праведен, казал: – Чакай, …

Прочетете повече »

Както ти свириш, така и на теб ще ти свирят

Сар ту забаса, киде къ забин туки – Сестриче и братче Тази приказка написа Вероника Петрова, на 15 години от село Раданово. Вероника също посещаваше часовете по СИП “Ромски фолклор”. В следващото помагало тук може да бъде и вашето име. Разкажете ни своите приказки. Живял някога ромски табор в една долина, разположена между три села. Ромите живеели задружно, помагали си …

Прочетете повече »

От всеки труд има полза

Секонъ бутетар иси файда – От всеки труд има полза Прахалея и Барвале Ромска приказка, авторизирана от Йосиф Нунев Имало навремето двама братя – ромите ги знаели като Прахалея и Барвалея. Прахалея бил по-малкият брат и всички го знаели като много беден, но човечен ром. Ала по-големият все се големеел и макар да бил чорбаджия, всички странели от него заради …

Прочетете повече »

Приказка за дърваря

Живял някога един стар човек. Всеки ден той ходел в гората да сече дърва, носел ги на гръб и ги продавал. Така издържал челядта си. Веднъж дърваря взел въжето си и тръгнал за гората. Стигнал до стария кладенец, отбил се да си отдъхне, седнал и въздъхнал: – Ох! Но щом изрекъл тая дума, от кладенеца изскочил старец с бяла брада …

Прочетете повече »

Момчето и великанът Ох

ВЪЛШЕБНИ И ЛЕГЕНДАРНИ ПРИКАЗКИ Момчето и великанът Ох Тази приказка ни разказа Юсеин Яшаров (Кирчето), хорохане-рома, на 67 години от с. Кардам, Поповско. Живял едно време един беден човек. Толкова бил беден, че не можел да си изкара хляба. Имал един син. И като отраснал синът му, решил да го даде при някой богат човек за чирак. Тръгнали двамата. Вървели, …

Прочетете повече »