приказки
Home » Приказки » Приказка за дърваря

Приказка за дърваря

Живял някога един стар човек. Всеки ден той ходел в гората да сече дърва, носел ги на гръб и ги продавал. Така издържал челядта си.

Веднъж дърваря взел въжето си и тръгнал за гората. Стигнал до стария кладенец, отбил се да си отдъхне, седнал и въздъхнал:

– Ох!

Но щом изрекъл тая дума, от кладенеца изскочил старец с бяла брада до коленете.

– Защо ме викаш? – попитал старецът.

Дърварят се уплашил:

– Не съм те викал.

– Как да не си ме викал. Щом седна ти извика “Ох!”, а това ми е името.

– Тежък ми е животът, затуй пъшкам и охкам – отвърнал дърварят. – С дърварството изкарвам малко и цялото ми домочадие гладува.

– Почакай тук! – рекъл старецът, метнал се на геранилото и влязъл в кладенеца.

Подир малко брадата му се показала пак. С двете си ръце той стискал една нищо и никаква дървена софра за ядене. Подал я на сиромаха и рекъл:

– Слушай, побратиме! Подарявам ти тази софричка. Тя не е като другите. Щом й кажеш: “Софричке, гледай си работата!” – и тя ще ти се отплати.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>