приказки
 • Пълна картина

  Пълна картина

  Цял живот двама братя живели зад високите градски стени. Никога не виждали нито полета, нито градини. Ето че веднъж решили да отидат на село. Вървели братята по пътя и видели оран, на която работел земеделец. Гледали го те и се чудели: "Какво прави той? Разкопава земята и оставя в нея дълбоки бразди! Защо трябва да се разваля равната земя, покрита с нежна зелена трева?" След това видели как той хвърля семена в браздите. -Луд някакъв! – възкликнали те. – Взема хубава пшеница и я хвърля в калта! - Не ми харесва селото – казал раздразнено единият от братята, – тук живее странен народ. И се върнал в града. А вторият брат останал на село. Само след няколко седмици забелязал поразителна промяна. Засятото поле започнало да се покрива с млада зеленина, още по-прекрасна и нежна от предишната. Това откритие така го впечатлило, че той писал на брат си да дойде, без да се бави, и сам да види какви чудесни промени са настъпили на село. Брат му дошъл и истински се възхитил. Времето минавало и зелените кълнове се превръщали в златни класове. Сега те разбрали защо се е трудил земеделецът. Когато пшеницата узряла, той донесъл коса и започнал да коси. Тогава нетърпеливия ... Read More »
 • Защо сме дошли на този свят

  Защо сме дошли на този свят

 • Препитания

  Препитания

 • Св. Богородица и млада бога

  Св. Богородица и млада бога

 • Герой

  Герой

 • Житената питка

  Житената питка

 • Марков рът

  Марков рът

 • Да намериш себе си

  Да намериш себе си

 • Главчо

  Главчо

 • Чудният господин Чер-Вей

  Чудният господин Чер-Вей

 • Мишокът, който яде котки

  Мишокът, който яде котки

 • Хубавка и чудовището

  Хубавка и чудовището

 • За произхода на рударите

  За произхода на рударите

 • Котка

  Котка

 • СНЕЖНОТО МОМИЧЕ

  СНЕЖНОТО МОМИЧЕ

 • Сплетените рога

  Сплетените рога