Site icon www.prikazki.com

БЕЛЧО

 

БЕЛЧО
(гатанка)

Студ. И вятър вее.
Побеля земята.
Белчо се белее
нощем в тъмнината.
Денем сякаш грее

 

КРАСАВИЦА

Снежното човече
е с награда вече!
Роклята на мама
го направи дама.
Сложих му герданче,
шапка и коланче…
На конкурса „Зима”
първо място има.
С мамината дрешка
стана Мисис „Снежка”.

 

 

радостен в играта
заедно с децата.
Кой е, от къде е? –
чудят се децата.
Белчо бял се смее,
проснат на земята.
Що е то?
(гянс)

 

 

 

Exit mobile version