Site icon www.prikazki.com

Царството на абсолюта

Четирима пътешественици открили неизвестно място, обкръжено от висока стена, в която нямало дори пролука. Пътешествениците много искали да видят какво има зад нея и един от тях се покатерил на стената. В момента, в който се качил обаче и погледнал отвъд, изкрещял изумено и радостно и без да каже дума на приятелите си, скочил от другата страна. Другите също решили да се качат на стената. Те скачали оттатък, без да проронят и думичка. И всеки, който се изкачвал горе, с необикновена радост скачал от другата страна и никога не се връщал оттам, за да разкаже какво е намерил.
Това е царството на Абсолюта.

Exit mobile version