Site icon www.prikazki.com

УРОК ПО ПЕЕНЕ

Чувал съм да пее куче.
Моя Пухчо ще науча.

Слушай, Пухчо! Свиря тон.
Повтори го! (чувам стон).

Аз изсвирвам тона „ДО”,
Пухчо джафка: О! О! О!

Аз му свиря тона „РЕ”.
Пухчо вие: Е-е-е…

Чуквам тона „МИ” тогава,
той криви се, нервно шава.

„ФА” е тон съвсем нормален,
той надава вой печален.

„СОЛ” не е готварска сол…
Пухчо май е с гърлобол!?

ЛА изпей ми, Пухчо мили!
Леле-е-е-! Като кон зацвили!!!

Щом изсвирих тона „СИ”
силен писък извиси.

Той от зъбобол ли писка?
Не, награда май че иска!

За да имаш поздравления,
Пухчо, трябват мнооооого упражнения!

                Юлия Момчилова
Exit mobile version