www.prikazki.com

Твоят кръст

На един човек му се струвало, че живее много тежко. И отишъл той веднъж при Бога, разказал за нещастията си и го помолил: "Може ли да си избера друг кръст?" Погледнал Бог човека с усмивка, завел го в хранилището, където се пазели кръстовете, и казал: "Избирай."
Влязъл човекът в хранилището, погледнал и се учудил: "Какви само кръстове има тук – и малки, и големи, и средни, и тежки, и леки." Дълго ходил той из хранилището, като търсел най-малкия и лек кръст, и накрая намерил едно мъничко-мъничко и леко кръстче, приближил се до Бога и казал: "Боже, може ли да взема този?" "Може – отговорил Бог. – То това си е твоят."

Exit mobile version