www.prikazki.com

Същността на будизма

Дзуй Ан, като си мислил, че е постигнал нещо в дзен, още съвсем млад монах напуснал манастира на Дзу Мин и тръгнал да странства из Китай. Когато след няколко години се върнал да посети манастира, старият му учител го попитал:
– Кажи ми в какво се състои същността на будизма.
Дзуй Ан отговорил:
-Ако на планината не виси облак, светлината на луната набраздява водата на езерото.
Дзу Мин гневно погледна бившия си ученик:
– Остарял си, косите ти са побелели, зъбите ти са оредели, а ти все още имаш такава представа за дзен!
Как можеш да избегнеш раждането и смъртта?
Сълзи намокрили лицето на Дзуй Ан и той ниско склонил глава. След няколко минути попитал:
– Кажете ми, моля, в какво се състои същността на будизма. 
–  Ако над планината не виси облак – отговорил учителят, – светлината на луната набраздява водата на езерото.
ПРеди учителят да свърши, Дзуй Ан бил просветен.

Exit mobile version