www.prikazki.com

Разкош и простота

Веднъж група търсачи посетили суфисткия майстор Джунайд и видели, че той седи, заобиколен от невъобразим разкош.
Хората го оставили и тръгнали към дома на крайно суров и аскетичен свят човек, чието обкръжение било така просто, че той нямал нищо освен постелка и стомна с вода.
Единият от посетителите му казал:
– Простотата на вашето поведение и суровата обстановка са много повече по-вкуса ни, отколкото демонстративните и крещящите излишества на Джунайд, който, по всичко личи, е слязъл от Пътя на истината.
Аскетът тежко погледнал и казал:
– Скъпи приятели, толкова лесно полъгващи се по външни знаци, преграждащи пътя на човек на всяка крачка, разберете това и престанете да бъдете неудачници! Великият Джунайд сега е заобиколен от разкош, защото той е невъзприемчив към разкоша, а аз съм обкръжен от простота, защото съм невъзприемчив към простотата.

Exit mobile version