www.prikazki.com

ПЕПЕЛЯШКА


Живял някога благородник, на когото първата съпруга починала и той се оженил повторно за надменна и горделива жена. Тя имала две дъщери, които по всичко й приличали. Благородникът пък имал едно дете – момиче, нежно и мило, прелестното създание . Сватбата още не била свършила, когато мащехата показала лошия си нрав. Тя не понасяла хубавото и добро момиче на новия си съпруг, защото редом с него дъщерите й изглеждали грозни и противни.
Затова тя принудила малкото момиче да върши в къщи най-тежката работа: да мие съдовете и стълбите, да чисти нейните стаи и стаите на дъщерите й. Горкото момиче! Страдало търпеливо и не смеело да се оплаче пред баща си, за да не го мъмри, тъй като жена му заповядвала в къщи. То спяло на тавана върху стар сламеник, докато доведените му сестри живеели в разкошни стаи с най-модни легла и огледала, в които се оглеждали по цял ден. Когато свършело работата си, доброто момиче сядало в ъгъла край огнището пред пепелта, затова всички започнали да му викат Пепеляшка.
Веднъж царският син устроил бал. Големите две госпожици , дъщерите на мащехата, били поканени, нали били от знатен род. С колко радост и усърдие започнали те да избират дрехите и прическите, които им стоят най-добре!

Повикали Пепеляшка да се посъветват с нея, защото тя имала усет за хубавото.
Пепеляшка им дала най-добри съвети и дори им предложила сама да ги среши, което сестрите приели на драго сърце.

Въпреки, че сестрите често й се подигравали и я нахоквали, Пепеляшка била добра и им направила чудесни прически.
Най-сетне щастливият ден дошъл.Сестрите тръгнали към двореца, а Пепеляшка дълго гледала тъжно след тях. Когато ги изгубила от поглед, дори се разплакала.
Точно тогава се появила кръстницата й – прекрасна вълшебница. Като видяла тъжната Пепеляшка, обляна в сълзи, тя я попитала защо плаче.

Пепеляшка отишла веднага, откъснала най-хубавата тиква, която могла да намери, и я занесла на кръстницата си като недоумявала как тази тиква ще я закара на бала. Кръстницата й бързо издълбала тиквата, докоснала я с пръчица и …ИЗВЕДНЪЖ… тя се превърнала в прекрасна златна каляска.
След това по поръчка на вълшебницата, Пепеляшка отишла да провери дали в заложеният капан са се уловили мишки. Тя намерила в капана шест живи мишки. Пепеляшка отворила вратичката на капана и мишките започнали да изскачат навън. Вълшебницата-кръстница ги докосвала деликатно една по една с пръчицата си и те веднага се превърнали в хубави коне. Така се появил прекрасен впряг от шест сребристобели коня. Вълшебницата се за чудила кого да направи кочияш. Тогава Пепеляшка се досетила.

Exit mobile version