Site icon www.prikazki.com

Неволята


народна

Един дървар имал двамина синове. Всеки път, когато отивал в гората, той водел по един от тях за помощник.
Веднъж дърварят натъкмил колата и казал на синовете си:

Exit mobile version