www.prikazki.com

Небето е на всички

ng-egyptian-1

автор: Джани Родари
вид: стихове
издания: радио
нашият избор
качество: +/+   хубави съдържание и запис
връзки: книга
участници:

превод: Валери Петров
изпълнение: Ицхак Финци

Чудо в парка, Условно наклонение /радио
Стъклените човеци, Леха IIIБ /радио
Exit mobile version