Site icon www.prikazki.com

Наказаната лисана

 

Това е румънска народна приказка, преразказана от Николай П.Тодоров, преработена от Теодора Крумова.

Намерила си веднъж враната сиренце. Стиснала го здраво в човката си и се настанила върху едно дърво. Тъкмо се готвела да го похапне, когато под дървото се настанила лукавата Лиса. Видяла тя сиренцето и решила с хитрост да го отмъкне. Започнала да омайва враната:

– Чувам, врано, че хубаво си пеела, но се чудя истина ли е, не е ли?

– Гр-р-р – изграчила доволно враната със затворена човка.

– Казват, врано, хубаво си пеела. Изпей ми една песен да се убедя и аз самата!

– Гр-р-р – изграчила пак враната без да си отваря човката.

– Май са се излъгали другите – не се отказвала хитрата лисица – сигурно толкова грозно пееш, че не смееш даже да си отвориш устата.

Не се сдържала повече враната. Отворила човка да гракне и сиренцето паднало право в отворената уста на Лиса. Разбрала грешката си враната, но било вече късно.

Започнала да мисли как да отмъсти на Лиса, че не само я излъгала, ами я направила за смях пред цялата гора. Не щеш ли видяла тя, че по пътя се задава селянин с пълна каруца с негасена вар. Бучките толкова приличали на сирене, че враната веднага измислила как да отмъсти на Лиса. Взела в човката си една бучка вар и литнала да търси Лиса. Кацнала враната на един клон близо до нея като се престорила, че не вижда крадлата и уж се приготвила да си похапне сиренце.

Разбира се, Лисана веднага съзряла враната и лигите й потекли. Без да губи време тя се присламчила под дървото и започнала с меден глас да хитрува:

– Добър де, о царице перната! Колко си красива – перушината ти е тъмна като безлунна нощ и на гордата ти глава само корона липсва.

– Г-р-р-р… – отговорила враната без да изпуска бучката от човката си.

– Ти си смела и умна, намираш си храна и в люти зими. И не бягаш страхливо от студа като други птици през гори и планини чак в топлите страни…

– Г-р-р-р… Г-р-р-р… – обадила се пак враната без да си отваря човката.

– Ах, колко жалко е само дето си няма. Какви ли чудни песни би ни пяла! Много жалко, много жалко!…

И Лисна се престорила, че си отива, навела глава, подвила опашка и се обърнала, ала с едното око зорко следяла какво ще стори враната. И ето, враната се размърдала неспокойно, отворила човка:

– Гра-гра-гра!… Не съм няма!…

Още недоизрекла и бучката вар паднала в отворената уста на Лисана. Крадлата я глътнала на часа, ала изведнъж усетила, че нещо я парнало отвътре. Почнала тя да скимти, да се присвива и трепери. А враната продължила шеговито:

– Зная аз да говоря и да пея. Може би не толкова хубаво колкото славея или чучулигата, ала чини ми се, че ще съм малко по-умна от тях, пък и от теб… Ама какво ти става? Защо трепериш и се гърчиш? И къде е моето сиренце?…

– Ъъх, ъхх! Изядох го аз… И защото го глътнах изведнъж, присви ме, запари ми стомаха и хълцам…

– Ах ти, лакома измамнице! Иди на близкото поточе, пийни си студена водица, ще ти мине.

Послушала я Лисана. Едва-едва се завлякла до поточето. Ала щом залокала вода, в стомаха й още по-силен огън се разгорял. Почнала да се надува, да се оригва, а от муцуната й заизлизали дим и бяла пяна. Затръшкала се тя, запъшкала и се хвърлила във водата, та дано се разхлади. Нагълтала се Лисана с толкова вода, че накрая се удавила.

Така враната успяла да си отмъсти на Лиса задето я измамила.

► лукав (пхирнó) – хитър

люта зима (шудрó евент, шилалó евент) – сурова и студена зима

омайва (шукáр хоратинлá)– очарова с приказки

отмъсти (ка икалáв мангé, иканлá пи холú) – връща си на някого за стореното зло

присламчила – присъединява се незабелязано с някаква умисъл

скимти (ровéла) – издава глас, плаче, хленчи

s Кои думи и изрази в текста доказват чертите на лисицата?

Враната в тази приказка е главен герои. Помислете за други приказки, където враната също е главен герой. По какво те си приличат и се различават? Каква е враната, какви качества притежава?

y Заградете представките в следните думи:

затръшкала, разхлади, запъшкала, измама, присви,

отговорила, настанила, отмъстила, отворила, изпия

y Открийте коя народна мъдрост е записана. Препишете я!

Х . .р о. т х и т . . о .с . н . д . х . т. р я

………………………………………………………..

(Групова работа) Живеят ли във вашия регион рудари? Попитайте ги чували ли са тази приказка?

Кон кротко бъшъла, нафълипъ ов на диклълъ – Да бе мирно седяло не би чудо видяло

Exit mobile version