www.prikazki.com

Наблюдавайте!

Веднъж попитали дзенмайстора Ринзай: "Какъв е пътят за познание на изначалното?"
Той бързо вдигнал гегата си, с която не се разделял никога по време на разходка, право пред очите на задаващия въпроса, при което той се отдръпнал, и казал: "Ето! Наблюдавайте! Просто гега. Ако можете да наблюдавате нея, няма нужда да ходите никъде и не е необходимо да питате."
Човекът бил силно озадачен. Той вдигнал очи, около минута гледал гегата, а след това казал: "Вие сериозно ли предполагате, че може да се достигне просветление просто като се наблюдава една пръчка?"
Ринзай отговорил: "Разбира се, че не. Работата не е в това, какво наблюдаваш, а в това, как го наблюдаваш."

Exit mobile version