www.prikazki.com

Мързеливият


народна

Имало един човек – много мързелив. По цели дни лежал под сенките, а децата му гладували и ходели
от къща на къща да просят милостиня. Селяните, като минавали край него, спирали се и започвали
да го хокат.

Exit mobile version