www.prikazki.com

Механично сърце

Веднъж ученикът на Конфуций Дзи Гун срещнал старец градинар. Последният в това време работел в своята градина: вадел вода от кладенеца за поливане и я носел в гърне. Дзи Гун посъветвал градинаря да използва водна помпа, а той му отговорил:
– Знам от своя учител, че този, който използва механизми, ще прави всичко механично. А този, който действа механично, ще има механично сърце. Ако в гърдите бие механично сърце, тогава първичната чистота ще бъде изгубена. А когато е изгубена първичната чистота, жизненият път няма да бъде в покой…
Ти си от тези, които в този свят търгуват със слава. Нима си забравил за духа си и си презрял тялото си? Ти не умееш да управляваш самия себе си – какво остава да подреждаш света! Върви си и не ми пречи да работя!

Exit mobile version