www.prikazki.com

Методът за изпотяване

Настрадин чул, че негов приятел скръндза боледува и отишъл да го види.
– Какво е състоянието му? – попитал той, влизайки вдома на болния.
– Много е зле. От вчера целият гори. КакВо ли не правихме, не можем по никакъв начин да го накараме да се изпоти.
-Аз знам какво трябва да се напраВи! – извикал Настрадин и се отправил към болния.
Като забелязал слугата до Вратата, той казал:
– Донеси ми по малко от Всяко от блюдата, които са приготвени днес, и ги постави пред мен. Ще ям тук.
Всичко било изпълнено на мига.
-Ако болният и сега не се облее в пот – казал Настрадин Ходжа, като омитал донесената храна, – нищо друго няма да му помогне, освен да викаме гробаря.

Exit mobile version