www.prikazki.com

ЛИСИЦАТА И ГРОЗДЕТО

Една изгладняла лисица попадна под една лозница с надвиснали червени узрели гроздове.
Харесва ми цвета на това грозде – промърмори си лисицата. – Ще се опитам да го достигна с един скок.
И тя направи един скок, ала гроздето беше много нависоко и колкото и да повтаряше опита, не успя дори да го докосне с муцуната си. Тогава, за да се утеши, защото не можа да го стигне, каза ядосана: – Гроздето е много кисело… Не заслужава вниманието ми.

Exit mobile version