Site icon www.prikazki.com

Лаком дол

Хитър Петър имал кумец.
Веднъж кумецът отишъл у кума си на гости. Сложили да го гостят. Той прибързал и почнал пръв. Набол на вилицата къс месо и го налапал наведнъж.
Гостбата била още вряла. Като се опарил, кумецът започнал да сърба, да мига и да гледа нагоре. За да не познаят, че се е опарил, като мигал и гледал нагоре, попитал:
– Куме, от къде сте секли гредите на тая къща?
– От "Лаком-дол", кумец – отговорил Хитър Петър и смигнал на другите.

Exit mobile version