www.prikazki.com

Купувачът и продавачът

Дервишът Салах Юнус веднъж разказвал, че е присъствал, когато на един, който обичал да спори и се канел да стане учен, било позволено да говори пред учителя си Бурханудин необмислени и непочувствани неща.
Бурханудин нищо не отговорил. Когато човекът си отишъл, учителят казал на Юнус:
– Няма да го видим повече, тъй като той остана с Впечатлението, че не съм способен да отговоря на предизвикателството му и следователно ще отиде някъде другаде.
-А не е ли това – попитал Юнус учителя – средство, което използвате, за да се избавите от хора, които ви досаждат?
-Това не е средство -отговорил Бурханудин. -Това е начин, с помощта на който аз давам на човека това, което той иска. Той иска някого, с когото да може да дискутира и да спори. Аз отказвам да бъда този човек и това го кара да търси друг дори по-усилено. Така той ще търси и ще намери някой любител на споровете. Каквото и да стане, ние ще помогнем купувачът и продавачът да се срещнат. Ако не мога да помогна на този човек да намери това, което предлагам, поне мога да му помогна да намери това, което желае.

Exit mobile version