www.prikazki.com

Кукувицата

Едно време имало един брат и една сестра. Те все се карали и препирали. На майка им омръзнало да слуша кавги и един ден ги проклела:
– Синко и дъще, като се мразите толкова, да даде Господ да се чувате, а да не се виждате.
Тогава Господ ги превърнал в две птици: момчето станало чухал а момичето – кукукувица. Затова кукувицата цял ден хвърка от дърво на дърво и вика жалостно: „Ку-ко! Ку-ко!", но не чува отговор, нито вижда брат си.
През нощта чухалът се обажда на сестра си, че я е чул: „Чух! Чух!", но кукувицата тогава спи и не го чува.

Exit mobile version