Site icon www.prikazki.com

КРАСАВИЦА


Снежното човече
е с награда вече.
Роклята на мама
го направи дама.
Сложих му герданче,
шапка и коланче…
На конкурса „ЗИМА“
първо място има.
С мамината дрешка
стана „Мисис Снежка“.

Exit mobile version