www.prikazki.com

Крава

Живяла някога една крава. В целия свят нямало такова животно, което да дава толкова редовно толкова много мляко с толкова високо качество. Хората се стичали от всички краища на земята, за да видят това чудо.
Бащите обяснявали на децата си колко предано изпълнява тя дълга си. Проповедниците на религии призовавали паството си да я надмине по своему. Правителствените чиновници я давали за пример като образец за правилно поведение, планиране и мислене, който може да бъде възпроизведен в човешкото общество. Накратко, всеки бил в състояние да извлече полза за себе си от съществуването на това чудесно животно.
Имало обаче една черта, която повечето хора не забелязвали – толкова били увлечени те от очевидните достойнства на кравата. Видите ли, тази крава имала един дрребен навик. Щом ведрото се напълвало с нейното несравнимо мляко, кравата го ритала и събаряла.

Exit mobile version