www.prikazki.com

Как се броят звездите

Веднъж попитали Настрадин Ходжа колко звезди има на небето. Той отговорил:
-Този въпрос ме интересува отдавна. Но аз мисля, че той може да бъде решен само в случай че сам се кача на небето и преброя звездите. Но тук изникват две препятствия. Ако започна да ги броя през деня, се боя, че многото работа и тълпата зяпачи ще ми попречат. Остава да се кача нощем и да се заема с преброяването на звездите. Това обаче е опасно, защото не знам ще мога ли да намеря на небето свещ или лампа, а в нощната тъма е невъзможно да се броят звезди.
Ето тези две препятствия ми пречат да реша въпроса, колко са звездите на небето.

Exit mobile version