www.prikazki.com

Йога

Веднъж Настрадин Ходжа видял странно на вид здание, пред вратите на което седял йога, потънал в размисъл. Ходжа решил, че може да се научи на нещо от тази впечатляваща фигура и подел разговор, като попи¬тал седящия човек кой е той.
– Аз съм йога – казал човекът – и прекарвам времето си в старание да постигна хармония с всичко живо.
-Това е интересно – казал Настрадин, – защото веднъж една риба ме спаси от смърт.
Йогата го помолил да остане с него, като обяснил, че за времето, което е вложил, за да постигне хармония с животинския свят, той още никога не е бил близко до такова общуване, до каквото е стигнал Настрадин.
След няколко дни съвместни размишления йогата помолил Настрадин да му разкаже повече за чудесния му опит с рибата, тъй като "сега ние се познаваме един друг по-добре."
– Сега, като те познавам по-добре, се съмнявам, че ще ти е от полза това, което ще ти разкажа – казал Настрадин.
Йогата настоявал:
– Е, добре – казал Настрадин, – рибата действително ми спаси живота. Веднъж ми се наложи да гладувам и тя ме поддържа жив в продължение на три дни.

Exit mobile version