Site icon www.prikazki.com

И това ще мине

Един могъщ цар, властелин на необятни земи, бил толкова мъдър, че великите мъдреци били негови обикновени слуги. Веднъж се случило така, че той се почувствал разстроен от нещо. Тогава събрал слугите си и им казал: "Неведома е за мен причината, но нещо ми заповядва да търся особен пръстен, който може да даде дълбок мир на моята душа. И този пръстен трябва да е такъв, че в нещастие да ме радва и да ми повдига настроението, а в радостта  – да ме натъжава, ако попадне пред очите ми."
Мъдреците потънали в дълбок размисъл. След известно време те разбрали какъв пръстен иска техният властелин. Донесли те пръстена на своя цар. А на него сияел надпис: "И това ще мине."

Exit mobile version