www.prikazki.com

Идиотът

Идиот може да бъде наречен обикновеният човек, който е склонен да изтълкува невярно това, което се случва с другите. При това той дава толкова правдоподобни обяснения, че за него и за подобните му светът, в който живеят, изглежда логичен и истински.

На един такъв идиот веднъж връчили стомна и го изпратили за вино при един мъдър човек.
По пътя идиотът заради своята невнимателност се спънал в един камък и счупил стомната.
Като стигнал при мъдреца, той му показал дръжката на стомната и казал:
– Еди-кой си човек ви изпрати стомна, но ужасният камък ми я открадна.
Тези думи накарали мъдреца да се разсмее, но желаейки все пак да провери последователността на мисле нето на идиота, попитал:
– Ако са откраднали стомната, ти защо си донесъл  дръжката й?
-Аз не съм толкова глупав, колкото си мислят хората – отговорил идиотът. -Донесох дръжката като доказателство за думите ми.
Exit mobile version