www.prikazki.com

ЗИМНИ ВИХРУШКИ

ЗИМНИ-ВИХРУШКИ1320

Зимни вихрушки
все веселушки
хурки въртели,
весело прели
бели къдели.
– Че откъде ли
вълна са взели?
– Облаци-хали
вълната дали!
– Що са изпрели
с преждите бели?
– Дрехи дебели
за дървесата,
топли постели
за семенцата,
спящи в земята.

Exit mobile version