Site icon www.prikazki.com

ЗИМНИ ВИХРУШКИ

Зимни вихрушки,
все веселушки,
хурки въртерли,
весело прели
бели къдели.
Че откъде ли
вълна са взели?
Облаци – хали
вълната дали.
Що са изплели
с преждите бели?
Дрехи дебели
за дървесата,
топли постели
за семенцата,
спящи в земята.

Exit mobile version