Site icon www.prikazki.com

Защо ромите нямат църква

 

Тази легенда ни разказа Янко Методиев от калдарашите в с. Кардам, Поповско.

Имало едно време една държава. В тази държава живеели и роми, и българи. Всеки народ си имал църква. Църквата на ромите била от камък, а на българите – от сирене. Замислили се обаче българите и казали на ромите: „Хайде да си разменим църквите. Защо ви е църква от камък?“ Съгласили се ромите и така си разменили църквите – взели те тази от сирене, а дали на българите каменната.

Минало време. Ромите ходили, скитали – огладнели. Нямало какво да ядат. И като се хвърлили върху църквата – този ял, онзи хапал – останали без църква. Затуй сме останали без църква, затуй нямаме и до сега църква, защото си я изядохме. Българите имат, ние нямаме.

 

Защо ромите нямат църква?

Какво бихте направили, за да може ромите да имат църква?

Според вас, от какво трябва да бъде построена една църква?

Exit mobile version