Site icon www.prikazki.com

Защо ромите нямат държава

 

Тази легенда е записано от Момчил Руменов, на 15 години, от групата на хорахане рома от с. Раданово

Преди много години, когато Господ раздавал земите, ромите отишли при него – и те искали земя. Попитали го на техния си език: „Девла, де ли аман парча тхан!“ (Господи, дай и на нас едно парче земя!) Господ не ги разбрал и затова решил да ги разпръсне по света сами да си търсят земя.

В търсенето на земя, където да се заселят, ромите преминали през една река. Оттатък реката видели къпини и се спрели да ядат. През това време останалите народи заели хубавите места, а за ромите останало мястото с къпините.

Затова нямаме държава.

Exit mobile version