www.prikazki.com

Защо ме събуди

Настрадин Ходжа бил в компания. Един от приятелите му, който седял до него, заспал и силно захъркал. Ходжа го събудил и когато онзи го попитал защо, отговорил:
– Събудих те нарочно, за да можеш със собствените си уши да чуеш колко отвратително хъркаш.

Exit mobile version