Site icon www.prikazki.com

Забрави себе си

Веднъж след молитва ученик на Баал Шем го помолил да му разкаже какво е видял:
– Възнесох се на небето – казал Шем просто – и този път видях повече чудеса, отколкото за всичкото време, откак се сдобих с небесни познания. Слава на единството!
– Мога ли аз да виждам подобни неща? – попитал ученикът, затаил дъх.
– Не, не "ти".
Ученикът се чувствал обезкуражен, а Баал Шем продължил:
– Не ти, защото това "ти" трябва да бъде унищожено. Трябва да се слееш с единството.
– Но по какъв начин?
– Съсредоточи мислите си върху Бога. Забрави себе си.

Exit mobile version