www.prikazki.com

Добро и зло (2)

Когато Банкей прекарвал седмиците си в медитация, от различни краища на Япония се събирали ученици, за да учат от него. По време на едно такова събиране хванали ученик крадец. Съобщили за това на Банкей и го помолили да прогони престъпника.
Банкей не обърнал внимание на случая. По-късно същият ученик бил хванат отново В същото провинение и Банкей пак не се заел да разглежда случая. Това ядосало останалите ученици и те написали молба, в която молели крадецът да бъде отпратен. В противен случай запла¬шили, че до един ще напуснат Банкей.
Когато Банкей прочел молбата, събрал всички и казал:
– Вие сте мъдри, братя мои. Вие знаете кое е добро и кое лошо. Можете да отидете, където искате, и да се учите там. Но този заблуден брат не може да отличи доброто от лошото. Кой ще го научи, ако не аз? Той ще остане тук дори ако всички вие си отидете. Сълзи потекли по лицето на крадеца. И желанието му да краде изчезнало.

Exit mobile version