www.prikazki.com

Вярата в Бога

Един млад човек отговорил с отказ на молбата на равина да извърши добро дело, като заявил, че счита подобни дела за безполезни.
– Знаете ли, та аз не вярвам в Бога – напомнил той за себе си.
– И аз не вярвам в този Бог, в който не вярвате вие – подкрепил го равинът.

Exit mobile version