www.prikazki.com

Въпрос

Един богаташ самохвалко довел веднъж суфи, за да му покаже дома си. Развеждал го той из стаите, които били пълни с безценни произведения на изкуството, с великолепни килими и всевъзможни фамилни скъпоценности. Накрая попитал:
-Кое ви порази най-много?
Суфият отговорил: 
– Фактът, че земята е в състояние да издържи тежестта на толкова масивно здание.

Exit mobile version