Site icon www.prikazki.com

Всеобща история

В началото земята била цялата сбъркана. Да се направи по-обитаема коствало много усилия. Нямало мостове, за да се минава по тях над реките. Нямало пътеки, за да се изкачва човек по планините. Искаш да седнеш? И сянка от пейки нямало. Умираш за сън? Не съществувало такова нещо като легло. За да не си убодеш краката — нито обу­ща, нито ботуши. Ако виждаш слабо — не се опитвай да намериш очила. Нямало топки, за да поиграеш на футбол, липсвали тенджера и огън, за да си свариш макарони, дори като помисли човек — липсвали и макарони. Изобщо ня­мало нищо. Нула без нула и толкова. Имало само хора с две ръце за работа и най-големите неизправности могли да се поправят. Но за оправяне остава още много: запрет­нете ръкавите, има работа за всички!

Exit mobile version