Site icon www.prikazki.com

Брадвата

Веднъж ученикът Импо бутал количка пред себе си, а Ма Дзи седял на пътя му, изпънал крака. Импо казал:
– Учителю, моля, дръпнете си краката! – Това, което е протегнато, не може да бъде прибрано – казал Ма Дзи.
– Това, което върви напред, не може да обърне назад – казал Импо и бутнал количката напред.
Количката преминала през краката на Ма Дзи и те се покрили със синини и кръвонасядания. Когато се върнали, Ма Дзи влязъл в залата и като придърпал брадвата към себе си, казал:
– Нека монахът, който неотдавна нарани краката ми, да дойде тук!
Импо се приближил и застанал пред Ма Дзи, като наклонил глава и се приготвил да приеме удара.
Ма Дзи оставил брадвата настрана.

Exit mobile version