Home » Tag Archives: Народна приказка

Tag Archives: Народна приказка

Приказка за дърваря

Живял някога един стар човек. Всеки ден той ходел в гората да сече дърва, носел ги на гръб и ги продавал. Така издържал челядта си. Веднъж дърваря взел въжето си и тръгнал за гората. Стигнал до стария кладенец, отбил се да си отдъхне, седнал и въздъхнал: – Ох! Но щом изрекъл тая дума, от кладенеца изскочил старец с бяла брада …

Read More »

Пренебрежение

Една жена била много набожна и мечтаела да получи изображение на Буда. Работейки сутрин в градината, сред цветята тя Видяла изображение и го донесла В молитвения си ъгъл, но скоро го забравила и Буда изчезнал от олтара й. Жената намерила в градината Въртящ се блещукащ камък. Сложила го в сандък и го забравила. Тогава камъкът изчезнал. Всяко пренебрежение предизвиква загубата …

Read More »

Пътника

При качване на кораба откраднали на един пътник кесията със злато. Всички се възмутили, но пострадалият се усмихвал и казвал: "Кой знае?" Извила се буря и корабът се разбил. Само един пътник бил изхвърлен на брега. Когато островитяните нарекли неговото спасение чудо, той пак се усмихнал и казвал: "Просто аз платих по-скъпо за превоза."

Read More »

Сила

Гуни Бо се прославил със своята сила сред владетелите. Танци Гун разказал за него на чуждоземния цар Сюинван. Царят приготвил дарове, за да го покани, и Гуни Бо се явил. При вида на немощната му фигура в сърцето на Сюинван се зародило подозрение. – Каква е твоята сила? – попитал той със съмнение. – Силата на вашия слуга ще стигне …

Read More »

Стопанинът на дома

Царството небесно е подобно на стопанина на дома, който е излязъл рано сутринта да наеме работници за лозето си и след като се е договорил с тях за по динария на ден, ги е изпратил на лозето си. Като излязъл към три часа, той видял други, стоящи на тържището без работа, и им казал: "Идете и вие на лозето ми …

Read More »

Телеграма

ЖЖивял един еврейски селянин на име Йосиф, който много обичал да философства. Било му трудно да прави каквото и да било, тъй като мислите отнемали цялото му време и когато бил готов да свърши нещо, възможността вече била отминала. Веднъж, като тръгвал за пазара, за да продаде пшеницата, той казал на жена си: "Веднага щом продам пшеницата, ще ти изпратя …

Read More »

Ученикът на мъдреца и слонът

В една гора живеел мъдрец, който имал много ученици. Той ги учел на следната истина: "Бог живее във всички вещи и знаейки това, вие трябва да се покланяте на колене пред всичко, което видите." Веднъж един от учениците му отишъл в гората за дърва. По пътя видял носещ се насреща му побеснял слон. Човекът, който яздел слона, извикал: "Махни се от …

Read More »

Вреда

Настрадин Ходжа за пръв път в живота си попаднал в града. Блуждаейки по улиците, той стигнал до пазара. Първо на очи му се набила бакалията. Ходжа не знаел какво продават там и като влязъл вътре, видял седящ човек и около него дървени подноси със стафиди, праскови, лешници, фъстъци и всякакви други вкусни неща. Но чо¬векът не ядял от тези лакомства. …

Read More »

За всичко трябва да се плаща

Минувач видял, че Настрадин хвърля пари в езерото и го попитал защо прави това. Настрадин казал: "Аз пътувах, яздейки магаре. То се подхлъзна и започна да се свлича в посока на това езеро, губейки равновесие и почти падайки. Изглеждаше, че вече нищо не може да ни спаси от падане. Изведнъж една жаба в езерото започна да квака. Това изплаши магарето, …

Read More »

Малкият галициец

Там, където морските вълни се разбиват в стръмните скали, в Галиция, на края на испанската земя, в едно градче живеело малко момче. То нямало близки освен по-големия си брат, но брат му заминал далеко зад морето — в славния град Кадис, където мачтите на корабите се издигат като гора над лазурното море, а топлият вятър наду¬ва веселите платна. Там той …

Read More »