Home » Tag Archives: Анастас Стоянов

Tag Archives: Анастас Стоянов

Кратунката

Имало петима братя. Четиримата от тях били едри и снажни, а петият — дребничък като кратунка. Така му и викали. И това име толкова му подхождало, че никой не си спомнял как бил кръстен. Един ден снажните братя си рекли: — Предстои ни дълъг път. Щи ни срещнат много хора. Защо ни е Кратунката, само да ни грози? Така сме …

Read More »

Умникът и глупакът

В едно село спрял непознат човек. Застанал на мегдана и силно извикал: — Който иска да узнае дали е умен, или глупав, да дойде да го прегледам! После седнал под дървото на сянка и зачакал. Пръв го чул попът и се завтекъл. Той не се съмнявал в умната си глава, но все пак решил да чуе това и от друг. Погладил …

Read More »

Какви хора има по света

Живял някога един старец на име дядо Петко. Той си имал бабичка — Станка, и дъщеря — Пена. Ходел дядо Петко на работа по нивите, а жените шътали в къщи. Веднъж — като седели край огнището и си предели — момата попитала майка си: — Мамо ма, като се оженя, дали ще си добия рожбица? — То се знае, че …

Read More »