приказки
 • Как са произлезли мишките

  Как са произлезли мишките

  Имало едно много хитро дяволче, което се престорило на петнадесетгодишно момче и станало чирак в църквата. Слушало много и изпълнявало всичко така старателно, че владиката казвал: - Не съм виждал досега друг толкова послушен чирак. Дяволчето стояло спокойно пред олтара, но когато владиката започнел да кади с тамян и да чете Евангелието, то винаги излизало от църквата. Хората забелязали това и взели да говорят: - Дядо владика, не виждаш ли, че твоят чирак не понася тамяна и Евангелието. Да не е някой дявол, престорен на човек. Владиката много се чудел какво да направи и един ден решил да изпита чирака си. Преди службата заповядал да затворят плътно прозорците, а като влязат всички хора, да заключат вратите. Този ден и дядо Господ дошъл в църквата – изглеждал като другите белобради старци, та никой не го познал. По едно време владиката отворил Евангелието и започнал да кади с тамян. Чиракът тръгнал бързо към вратата, но не могъл да я отвори. Дърпал дръжката, натискал с рамо, пък изведнъж се превърнал в прилеп и литнал към прозорците. Те обаче били здраво залостени. Тогава дяволът скочил на земята и приел истинския си образ. Започнал да се надува като мях и да почернява все повече и ... Read More »
 • Слънчовата невяста

  Слънчовата невяста

 • Танцуващият чайник

  Танцуващият чайник

 • Майстор-резбар

  Майстор-резбар

 • Трите питки

  Трите питки

 • Гмурецът-водач

  Гмурецът-водач

 • Съществува ли Бог

  Съществува ли Бог

 • Горска хубавица

  Горска хубавица

 • Чародей

  Чародей

 • Попова снаха

  Попова снаха

 • Чавдаркиня катеричка

  Чавдаркиня катеричка

 • Тиренските моряци

  Тиренските моряци

 • Пиян

  Пиян

 • Опашата лъжа

  Опашата лъжа

 • Основният принцип на светлото

  Основният принцип на светлото

 • Основа за самомнение

  Основа за самомнение