Home » ПРИКАЗКИ » Може ли да се довериш на себе син

Може ли да се довериш на себе син

aЕдин брамин си вървял към къщи, носейки на рамо козленце, което се канел да принесе в жертва. На средата на пътя го видели мошеници и започнали да си говорят: "Би било добре днес да си хапнем това козленце."
След като скроили план, те избързали напред и тръгнали срещу брамина, като предварително се разделили така, че отначало той да срещне един, после – двама, а накрая – трима.
Първият казал на брамина: "Несъмнено, благочестиви, това куче притежава големи достойнства, след като го носиш на рамо. Сигурно то отлично гони дивеча!"
И като казал това, отминал.
"Какви ги говори този негодник? – помислил си браминът. Да нося на рамо куче? Как е възможно това?!"
Когато се изравнил със следващите двама мошеници, те го попитали: "Що за непотребно дело си замислил, брамине? ЖертВен шнур, четки, стомна за вода, свещен знак на челото, а на рамо – куче! Или може би то много добре гони зайци и глигани?"
И с тези думи отминали.
Тогава браминът решил да провери себе си, хвърлил козлето на земята и много внимателно проверил ушите му, рогата, опашката и т.н.
"Ама че глупаци! – помислил си той. – Да вземат коз¬ето за куче. Как е възможно?" Той пак метнал козлето на рамо и продължил.
В този момент го срещнали тримата и казали: "Внимавай, не ни докосвай, заобиколи? Защо ли? Защото ти само на знаци си свят, брамине, а В действителност явно си лоВец, след като ходиш с куче!"
Казали и отминали.
"КакВо става тук? – помислил си браминът. – След като толкоВа хора казват едно и също, значи това е истина. А и нерядко се срещат измамници, приели чужд облик. Ами ако това е ракшаса в кучешки облик? Да не вземе сега да приеме истинския си вид!"
И Вече, без да се съмнява В нищо, браминът хвърлил козлето на земята и от страх да не се наложи после да извършва изкупителен обред, побягнал, без да се обръща.
А мошениците изяли козлето.

Check Also

Юлия Mомчилова

  Юлия Mомчилова е музикант по образование и професия. Автор е на голям брой приказки, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.